فلوراستندینگ

فلوراستندینگ
فلوراستندینگ مدلی از یونیت داخلی میباشد که به دلیل طراحی متفاوت، در فضاهای تجاری – اداری یا مکانهایی که قابلیت کانال کشی ندارند مورد استفاده قرار میگیرد و توسط لوله مسی به یونیت خارجی متصل میگردد.
این دستگاه قابلیت کارکرد در دو حالت سرمایشی و گرمایشی را دارا میباشد که سرمایش آن از طریق اواپراتور و گرمایش آن بنا به درخواست مشتری از طریق کویل آبی یا کویل الکتریکی فراهم میگردد